Srbija se od danas može pohvaliti respiratorima domaće proizvodnje.

Za samo mesec dana smo proizveli 5 modela respiratora. Stručnjaci su na tome radili svakoga dan u proseku između 10 i 15 sati. Ognjen Ristić, inženjer elekrtotehnike sa Instituta “Mihajlo Pupin” je započeo ovaj proces.

Ristić je detaljno razjasnio kako se koristi uređaj za mehaničku ventilaciju pluća.

„Ako pogledamo sam uređaj, napravili smo ga mahom da podržava sve režime koje podržava savremeni uređaj. Počeli smo od prototipa sa klipom, gde smo negde u prvoj trećini projekta ustanovili da on ne može da zadovolji odgovarajuće performanse. Za potrebe priključivanja na bolničku instalaciju smo razvili prototip sa proporcionalnim ventilima”, kaže Ristić.

Osnovni režim uređaja je kontrola volumena i na taj režim se uglavnom stavlja sedatiran pacijent. Uređaj kontroliše i pritisak, a postoji i asistirani režim:

„U svim ovim situacijama, ukoliko pacijent nije napravio dovoljan broj udaha, mašina dodaje odgovarajuće udahe koji su mu potrebni. Takođe, napravljeni su i dodatni neinvazivni režimi ventilacije”, dodao je Ognjen Ristić.

Vodeći inženjer projekta Vladimir Nešić je na ovom podvigu radilo desetak inženjera sa Instituta “Mihajlo Pupin” kao i ljudi iz “Smart risrča”.

Nešić je istakao visok kvalitet respiratora, te da nakon potrebne sertifikacije mogu biti u rangu sa najvećim svetskim proizvođačima.

Iako se ne proizvode svi delovi u Srbiji, on je rekao:

„Pokušavamo da obezbedimo da se što više specifičnih delova proizvodi u Srbiji”.