Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija.