Rešite ove pitalice i proverite nivo inteligencije

Napregnite moždane vijuge i proverite koliko ste dovitljivi. Odgovore i objašnjenja ćete naći na kraju teksta. Molimo, bez virkanja!Pažljivo pročitajte pitanja i probajte da date tačan odgovor.

 

1.Popunite prazninu

Maja je Robertova kćerka. Robert je ____ Majinog oca.

2.Kuća sa četiri vrata

Čoveka su oteli i zatvorili u nepoznatu kuću. Njegovi otimači su ga bezbrižno ostavili samog – znaju da ni kroz jedna vrata ne može proći bez da rizikuje život i verovatno ga i izgubi.

Dakle, iza prvih vrata su sneg i ekstremna hladnoća, na smrt će se smrznuti ako izađe. Iza drugih je bazen sa gladnim ajkulama. Iza trećih vrata je sve ispunjeno otrovnim gasovima, a iza četvrtih sunce tako jako da spali sva živa bića.

Kroz koja će vrata uspešno pobeći?

3.   Beg iz zatvora

Već je uspeo da izađe iz svoje ćelije i do slobode ga dele još samo spoljna vrata. Tri su izlaza iz zatvora.Zatvoreniku se ukazala prilika da pobegne iz zatvora.

Na drugim vratima je tempirana bomba, a zadnje minute već otkucavaju. Na trećim ipak stoji do zuba naoružan stražar.Prvi čuvaju tri besna psa čuvara koji nikog ne puštaju napolje.

Kroz koja vrata će zatvorenik najlakše pobeći?

4.Krađa cipela

Jedan mladić nasledio je dve fabrike u kojima su se proizvodile veoma lepe ženske cipele. Sve je išlo dobro dok nije primetio da zaposleni kradu te lepe cipele za svoje žene i devojke. I nije bilo šanse da uhvati ikoga od njih!

Kakvu je odluku doneo mladić kako bi smanjio broj ukradenih cipela?

5.Sedam sestara u kolibi

Sedam sestara se nalazi u kolibi i svaka od njih radi nešto. Prva čita roman, druga pravi palačinke, treća igra šah, četvrta rešava ukrštene reči, peta pere odeću, a šesta zaliva biljke.

Šta radi sedma sestra?

6.Istraživač i pećina

Istraživača na Južnom polu zatekla je neverovatna mećava. Svestan da mora negde da se skloni pronašao je dve pećine. Međutim ni u jednu ne može ući bez problema. Naime, u prvoj je ogroman polarni medved koji će ga pojesti. U drugoj je neko ostavio radioaktivni otpad kom nije pametno da se iko približi.

Koju će pećinu izabrati?

Rešenja pogledajte na sledećoj stranici —–>>>>